Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – “Подкрепа” като сериозна и отговорна организация, защитаваща интересите на българските […]
Федерация „Строителство, Индустрия и Водоснабдяване“ – „Подкрепа“ изразява своето искрено и силно възмущение относно решението на […]
Федерация „СИВ“-„Подкрепа“, ФНСС-КНСБ и Камара на строителите в България съгласуваха съвместен проект за антикризисни мерки в […]
По инициатива на Изпълнителния съвет на КТ „Подкрепа“ бе свикан консултативния съвет. Основния въпрос, който бе […]
Искане на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда“ относно осъществяването на контрол по прилагането […]
Ръководството на КТ „Подкрепа“ разполага с разработвания от Министерството на финансите проект на мерки за ограничаване […]
ИС на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ депозира становище относно пенсионната реформа. Текстът на становището можете да прочетете ТУК
На 11 февруари 2010 г. бе депозирано до министъра на труда и социалната политика инж. Тотю […]
Предложение на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на […]
Народният представител Георги Божинов, депутат от „Коалиция за България“ е депозирал пред Председателя на парламента проект за […]
КТ“Подкрепа“ разпространи свой Меморандум за икономическа, финансова и социална стабилност на Република България в условията на […]