След дълги, коректни, но ползотворни преговори, на 18 октомври 2023 г. бяха подписани Колективен трудов договор […]
С гордост ви съобщаваме, че на 15.02.2023 година Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа” се […]
Ha 1-ви септември 2022” бе подписан новият БКТД за бранш Пътища между предсавители на синдикалните структури […]
През изминалата седмица бяха подписани два важни за Федерацията документа, а именно – новият колективен трудов […]
На 21-ви октомври в град София бе подписано ново споразумение за държавни служители и КТД на […]
Ha 21-ви юли 2016 г.,  от 15:00 часа в офиса на Българската браншова камара „Пътища” бе […]
На 1 март се проведе поредна среща между преставителите на синдикатите и ръководството на Агенция „Пътна […]
За служителите от Агенция „Пътна инфраструктура“, които са със статут на държавни служители бе подписано споразумение […]
На 1 август 2012 г. бе подписан нов КТД за работещите по трудов договор в Агенция […]
Между социалните партньори от дейностите на пътното строителство, поддържането, ремонта, консултантските услуги и проектирането на пътища, […]
На 7 септември 2010 г. бе подписан новия браншов КТД за работещите в пътното строителство, пътното […]
На 1 април т.г. бе подписан новия КТД в Агенция „Пътна инфраструктура“. Договора е с валидност […]