Предложение на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на […]