На 28.11.2022 г. бе подписан новият ОКТД за отрасъл “Строителство” между социалните партньори от Федерация “Строителство, […]
Подписан е нов ОКТД за отрасъл “Строителство” между социалните партньори от Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” […]
За отрасъл „Строителство“ бе договорен и подписан нов колективен трудов договор. Чрез него се запазват всички […]
В ИА „Главна инспекция по труда“ вече е регистриран новия ОКТД за заетите в строителството и строителната […]
На 18 декември бе сключен Отрасловия колективен трудов договор за дейностите от стро­и­тел­с­т­во­то, стро­и­тел­на­та ин­дус­т­рия, бла­го­ус­т­ройс­т­во­то, […]