Провежда се първа среща на изпълнителния съвет по проект “ProSDinWater” в Рим, Италия. В […]
След повече от 4-месечни преговори и редица срещи, на 17.01.2023 година бе подписан новият Браншов колективен […]
На 15.07.2022 г. в град София бе подписан 4-месечен БКТД за отрасъл „ВиК“. Договорът е с […]
На 14.07.2020-та година бе подписан новият Браншов колективен трудов договор в дейностите “Събиране, пречистване и доставяне […]
На 02.05.2018-та година бе подписан новият Браншов колективен трудов договор в дейностите “Събиране, пречистване и доставяне […]
Днес, 27-ми април 2016 г.,  от 13:00 часа в централата на КТ „Подкрепа” бе подписан новият […]
Днес, 24-и февруари 2016-та година, в централата на КТ “Подкрепа” се провежда втора среща за преговори […]
Днес, 10-и февруари 2016-та година, в централата на КТ “Подкрепа” ще се проведе среща за преговори […]
На 10-ти декември се проведе първа среща между представителите на двата синдиката в бранш “Водоснабдяване и […]
На 19 февруари 2014 г. в 16,30 часа ще бъде подписан новият Браншов КТД за системата […]
Със Заповед № РД01-348 от 20.05.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика бе разпростряно прилагането на […]
На 21 ноември т.г. от 13 часа в офиса на съюза на „ВиК“ операторите в Република […]