Провежда се първа среща на изпълнителния съвет по проект “ProSDinWater” в Рим, Италия. В […]
Провежда се редовен федеративен съвет на Ф “СИВ” – “Подкрепа” в град Русе. С приветсвено слово […]
В град Рим, Италия се проведе Финална Конференция по проекта BASE на тема “Еволюция на процесите […]
Проведе се емпиричното изследване „Тенденции в развитието на професиите и уменията в строителния сектор“. Изследването беше […]
За втора поредна година купата е наша! Отборът на Ф “СИВ”-“Подкрепа” е победителят в Националния турнир […]
Провежда се редовен федеративен съвет на Ф “СИВ” – “Подкрепа” в град София. В дневния ред […]
Днес, 28-ми ноември 2023-та година, в град София се провежда откриваща конференция по проект “ProSDinWater”. На […]
Проведе се в град София кръгла маса на тема “Подобряване на социалния диалох в сектор “Строителство”. […]
Провежда се семинар на синдиката на работещите в строителството и индустрията за строителни материали в Сърбия […]
След дълги, коректни, но ползотворни преговори, на 18 октомври 2023 г. бяха подписани Колективен трудов договор […]