Проведе се емпиричното изследване „Тенденции в развитието на професиите и уменията в строителния сектор“. Изследването беше […]
Днес, 28-ми ноември 2023-та година, в град София се провежда откриваща конференция по проект “ProSDinWater”. На […]
В периода 7 и 8 юни 2023 година се проведе втора работна конференция по проект BASE […]
Пореден успех за Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа”. След дългогодишен опит като партньор в […]
Наименование на проекта: Пост Ковид възстановяване и дигитален синдикализъм Номер на проекта: ETUC project 2021 – 11 […]
Наименование на проекта: „POWER. Мултинационални компании: подобряване на експертния опит на работниците за информираността им във […]
Проектът SuSodCo е насочен към изграждането на капацитет, насърчаването, разпознаваемостта и взаимното признаване и доверие на […]