Национална конференция

ИОАНИС ПАРТЕНИОТИС, председател на ФСИВ: тел.: (02) 980 73 39, 0898 405 014; факс: (02) 988 87 38; e-mail: fciw@techno-link.com

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, зам.-председател на ФСИВ: тел.: +359 898 777 487; e-mail: fciw@techno-link.com

ТЕОДОРА СУХОРУКОВА, Федерален секретар на ФСИВ: тел.: +359 885 70 24 58; e-mail: teodora.suhorukova@outlook.com

ПЛАМЕН БОГДАНОВ, Федерален секретар на ФСИВ:

ПЛАМЕНА ПАРТЕНИОТИС, Федерален секретар на ФСИВ: тел. +359 898 21 28 81; e-mail: plamena_p@hotmail.com

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” АД, ГР. ЛОВЕЧ: Председател: Димитър Димитров; Адрес: 5700 гр. Тетевен, ул. „Първи май“ 3; тел. 1: 0887 826654

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ГР. БУРГАС: Председател: Валентин Иванов; Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. „Ген. Владимир Вазов“ 3; тел.: 0886 400 038 или 0893 635 121; е-mail: srs_burgas@podkrepa.org

ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД, С. БЕЛИ ИЗВОР: Председател: Ирена Ивкова Иванова; Адрес: 3040 с. Бели извор, обл. Врачанска; тел. 1: (092) 661341 вътр. 500; тел. 2: 0885 803 856; факс: (092) 661341 405; e-mail: irena.ivkova@holcim.com

“ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД, ГР. ДЕВНЯ: Председател: Здравко Николов; Адрес: 9160 гр. Девня, обл. Варненска; тел. 1: (052) 632 004; тел. 2: 0886 425112

“ТИТАН – ЗЛАТНА ПАНЕГА”АД, С. ЗЛАТНА ПАНЕГА: Председател: Николай Нейков; Адрес: 5760 гр. Златна Панега, обл. Ловешка; тел. 1: (02) 8820 354; тел. 2: 0894 795 833 или 0893 635 124; факс: (02) 8820 224; e-mail: Nikolai.Neikov@titan.bg

„ГИПС“ АД – С. КОШАВА: Председател: Стефан Кръстев; Адрес: 3771 с. Кошава, обл. Видин; тел. 1: (094) 60 19 44; тел. 2: 0887 471 261; факс: (094) 60 19 37; e-mail: srs_vidin@podkrepa.org

ЗСИ “ХАН ОМУРТАГ”АД, ГР. ШУМЕН: Председател: Ивелина Тонева; Адрес: 9700 гр. Шумен, ул. „Варненско шосе“; тел. 1: (054) 65 351; тел. 2: 0887 936 164

“АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД – АБП – КАЛУГЕРОВО: Председател: Кръстьо Йорданов; Адрес: с. Калугерово; тел.: 0878 368775

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ, ГР. ХАСКОВО: Председател: Милена Аленакова; Адрес: 6300 гр. Хасково, бул. „Съединение“ 38; тел. 1: (038) 609 161; тел. 2: 0884 409 933

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ” ЕООД, ГР. РАЗГРАД: Председател: Цветалина Димитрова; Адрес: 7200 гр Разград, ул. „Сливница“ 3 А; тел. 1: 0886 527229

РС “СИВ” – “ПОДКРЕПА”, ГР. БУРГАС: Председател: Банко Димитров; Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. “Антим” 8; тел. 1: (056) 844 555; факс: (056) 844 555; e-mail: srs_burgas@podkrepa.org

РС “СИВ” – “ПОДКРЕПА”, ГР. ВИДИН: Председател: Стефан Кръстев; Адрес: гр. Видин, пл. “Бдинци” 1; тел.: (094) 601 944, 0887 471 261; факс: (094) 601 937; e-mail: srs_vidin@abv.bg

РС “СИВ” – “ПОДКРЕПА”, ГР. ПЛЕВЕН: Председател: Венцислав Никифоров; Адрес: 5800 гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” 25; тел.: 0889 283 317

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ВАРНА: Председател: Лидия Димитрова; Адрес: 9000 гр. Варна, ул. „Прилеп“ 33; тел.: 0887 437 862; факс: (052) 740 031

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ВИДИН: Председател: Валентина Матеева; Адрес: 3700 гр. Видин, ул. „Широка“ 18; тел.: 0888 361762

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ВРАЦА: Председател: Стамен Атанасов; Адрес: 3000 гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски“ 2; тел. 1:0889 316748

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. ГАБРОВО: Председател: Нела Симеонова; Адрес: 5300 гр. Габрово, ул. „Трети март“ 6; тел. 1: 0888 817414

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД, ГР. ДОБРИЧ: Председател: Живко Жечев; Адрес: 9300 гр. Добрич, бул. „Трети март“ 59; тел. 1: 0882 544310

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД, ГР. КЪРДЖАЛИ: Председател: Красимира Ташева – Костова; Адрес: 6600 гр. Кърджали, бул. „България“ 88; тел. 1:0889 999819; e-mail: vik_raion_kardjali@abv.bg

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ООД, ГР. МОНТАНА: Председател: Илиан Каменов; Адрес: 3400 гр. Монтана, ул. Ал. Стамболийски“ 11; тел. 1: 0885 543209

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. ПАЗАРДЖИК: Председател: Красимира Батаклиева; Адрес: 4400 Пазарджик, ул. „2-ри януари“ 6; тел. 1: 0888 770506

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ООД, ГР. ПЕРНИК: Председател: Нели Радославова; Адрес: 2300 гр. Перник, кв. Вароша, ул. „Средец“ 11; тел. 1: 0882 966600

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН: Председател: Венцислав Никифоров; Адрес: 5800 гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ 25; тел.: 0889 283317

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ: Председател: Диана Тосева; Адрес: 4000 гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ 250; тел.: (032) 953 477, (032) 622 147, 0888 293 063, 0893 635 125; факс: (032) 626 403; e-mail: diana_toseva@abv.bg

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. РУСЕ: Председател: Божидар Иванов; Адрес: 7000 гр. Русе, ул.“Добруджа“ 6; тел.: (082) 501 555, (082) 820 192, 0885 920 180, 0893 635 115; факс: (082) 820 208; e-mail: bergi@abv.bg

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. СИЛИСТРА: Председател: Йордан Господинов; Адрес: 7500 гр. Силистра, ул. „Баба Тонка“ 19; тел.: 0882 884022

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. СЛИВЕН: Председател: Ангел Кутрев; Адрес: 8800 гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ 27; тел.: 0884 482135

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ: Председател: Живко Георгиев; Адрес: 1220 гр. София, бул. „Рожен“ 15; тел.: 0887 803996

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА: Председател: Жаклина Смилянова; Адрес: 6000 гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ 62; тел.: (042) 601 466, 0885 645 878, 0893 635 128; факс: (042) 601 507; e-mail: j_smilianova@abv.bg

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР.ТЪРГОВИЩЕ: Председател: Адриана Христова; Адрес: 7700 гр. Търговище, ул. „29-ти януари“ 3; тел.: 0894 415064

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. ЯМБОЛ: Председател: Марияна Петрова; Адрес: 8600 гр. Ямбол, ул. „Д-р П. Бръников“ 20; тел.: (046) 661 930, 0899 814 758, 0884 900 531, 0893 635 119; факс: (046) 661 938; e-mail: mari_pe@abv.bg

“КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ООД, ГР. КЮСТЕНДИЛ: Председател: Валентин Райков; Адрес: 2500 гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ 15; тел.: 0892 616709

Изпълнителен съвет

ИОАНИС ПАРТЕНИОТИС, Председател: тел.: (02) 980 73 39, 0898 405 014; факс: (02) 988 87 38; e-mail: fciw@techno-link.com

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, Зам.-председател: тел.: +359 898 777 487; e-mail: fciw@techno-link.com

ТЕОДОРА СУХОРУКОВА, Федерален секретар: тел.: +359 885 70 24 58; e-mail: teodora.suhorukova@outlook.com

ПЛАМЕН БОГДАНОВ, Федерален секретар:

ПЛАМЕНА ПАРТЕНИОТИС, Федерален секретар: тел. +359 898 21 28 81; e-mail: plamena_p@hotmail.com

ОГНЯН ДИМОВ, Почетен член: тел.: (02) 980 73 39, 0898 774 507

Федеративна контролна комисия

ПЕПКА АЛЕКСИЕВА, председател: Адрес:  бул. „Александър Стамболийски“ 11, 3400 гр. Монтана

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ, член: Адрес: 5800 Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 25

МАРИЯ СЕМКОВА, член: Адрес: 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А

МИЛЕН ПАНАЙОТОВ, член:

СВЕТЛОЗАРА ПЕНЧЕВА, член: Адрес: Велико Търново, ул. П.К.Яворов 30

Национален стачен комитет

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: тел.: +359 898 777 487; e-mail: fciw@techno-link.com

СТЕФАН КРЪСТЕВ: Адрес: 3771 с. Кошава, обалст Видинска; тел.: (094) 601 944, 0887 471 261; факс: (094) 601 937; e-mail: srs.vidin@abv.bg

ВЕНЦИСЛАВ НИКИФОРОВ: