За нас

Ф „СИВ” – “Подкрепа” е доброволен съюз, създаден на принципа на свободното федериране на синдикални организации на граждани, които полагат наемен труд в сферата на строителството, проучването и проектирането, производството на строителни материали, конструкции и изделия, водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите, поддържането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения, строителния надзор и други дейности, свързани с инвестиционния процес, пътното строителство, поддържане, ремонта, консултантски услуги и проектирането на пътища.
В град Рим, Италия се проведе Финална Конференция по проекта BASE на тема “Еволюция на процесите на информация и консултиране: как да ги управляваме?”. Проектът, който продължи над година и […]
Проведе се емпиричното изследване „Тенденции в развитието на професиите и уменията в строителния сектор“. Изследването беше възложено на и се изпълнява от изследователския екип на Global Metrics в рамките на […]
За втора поредна година купата е наша! Отборът на Ф “СИВ”-“Подкрепа” е победителят в Националния турнир по минифутбол на КТ „Подкрепа“. С безапелационен резултат от 3:0 срещу отбора на Синдикална […]