За нас

Ф „СИВ” – “Подкрепа” е доброволен съюз, създаден на принципа на свободното федериране на синдикални организации на граждани, които полагат наемен труд в сферата на строителството, проучването и проектирането, производството на строителни материали, конструкции и изделия, водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите, поддържането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения, строителния надзор и други дейности, свързани с инвестиционния процес, пътното строителство, поддържане, ремонта, консултантски услуги и проектирането на пътища.
Пореден успех за Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа”. След дългогодишен опит като партньор в международни проекти, Федерацията спечели първия си гранд по проектна програма на Европейската Комисия като […]
Нека започнем седмицата с добра новина: посрещаме в семейството на Федерацията ни още една синдикална секция – тази в град Плевен, НТУ, сектор “Контрол и правоприлагане” – Велико Търново. Добре […]
С гордост ви съобщаваме, че на 15.02.2023 година Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа” се разрастна с още една секция. Приветстваме сред нас колегите от Национално Тол управление, Сектор […]