За нас

Ф „СИВ” – “Подкрепа” е доброволен съюз, създаден на принципа на свободното федериране на синдикални организации на граждани, които полагат наемен труд в сферата на строителството, проучването и проектирането, производството на строителни материали, конструкции и изделия, водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите, поддържането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения, строителния надзор и други дейности, свързани с инвестиционния процес, пътното строителство, поддържане, ремонта, консултантски услуги и проектирането на пътища.
Провежда се Федеративен съвет в град Созопол. В дневния ред на мероприятието е заложено приемане на бюджет за 2023 година, отчет по изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2022 […]
В периода 7 и 8 юни 2023 година се проведе втора работна конференция по проект BASE – „От основни познания до напреднали умения за членове на европейските работнически съвети и […]
На 27.4.2023 година, в град София се проведе XI-та национална конференция на Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа”. Събитието бе открито от настоящият председател на Федерацията Иоанис Партениотис. Приветствено […]