За нас

Ф „СИВ” – “Подкрепа” е доброволен съюз, създаден на принципа на свободното федериране на синдикални организации на граждани, които полагат наемен труд в сферата на строителството, проучването и проектирането, производството на строителни материали, конструкции и изделия, водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите, поддържането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения, строителния надзор и други дейности, свързани с инвестиционния процес, пътното строителство, поддържане, ремонта, консултантски услуги и проектирането на пътища.
Проведе се емпиричното изследване „Тенденции в развитието на професиите и уменията в строителния сектор“. Изследването беше възложено на и се изпълнява от изследователския екип на Global Metrics в рамките на […]
За втора поредна година купата е наша! Отборът на Ф “СИВ”-“Подкрепа” е победителят в Националния турнир по минифутбол на КТ „Подкрепа“. С безапелационен резултат от 3:0 срещу отбора на Синдикална […]
Провежда се редовен федеративен съвет на Ф “СИВ” – “Подкрепа” в град София. В дневния ред на мероприятието е заложен отчет на Изпълнителния съвет за периода 28.09.2023 г – 29.11.2023г., […]