Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – “Подкрепа” като сериозна и отговорна организация, защитаваща интересите на българските […]