Провежда се Световен Конгрес на работещите в строителния сектор в град Мадрид, Испания. От страна на […]
Провежда се Федеративен съвет в град Созопол. В дневния ред на мероприятието е заложено обсъждане на […]
Вдигането на прага на бедност до 504 лв. означава, че хората, които са под него са […]
Ha 1-ви септември 2022” бе подписан новият БКТД за бранш Пътища между предсавители на синдикалните структури […]
EPSU Youth отбелязват международния ден на младежта с видео-призив за включване на повече младежи в синдикалното […]
На 15.07.2022 г. в град София бе подписан 4-месечен БКТД за отрасъл „ВиК“. Договорът е с […]
Днес, 29.06., в град Люблин, Полша се провежда Финална конференция по проект ECMIN 4.0. По време […]
В София се провежда втори курс на обучение по проект POWER на тема “Предоставяне на нефинансовата […]
Днес, в Созопол се провежда Федеративен съвет на ФСИВ „Подкрепа“. По време на мероприятието беше обсъден […]
Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“: заплатите на хората във ВиК сектора са обидно ниски. Имаме […]