След дълги, коректни, но ползотворни преговори, на 18 октомври 2023 г. бяха подписани Колективен трудов договор […]
С гордост ви съобщаваме, че на 15.02.2023 година Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа” се […]
След повече от 4-месечни преговори и редица срещи, на 17.01.2023 година бе подписан новият Браншов колективен […]
На 28.11.2022 г. бе подписан новият ОКТД за отрасъл “Строителство” между социалните партньори от Федерация “Строителство, […]
Ha 1-ви септември 2022” бе подписан новият БКТД за бранш Пътища между предсавители на синдикалните структури […]
На 15.07.2022 г. в град София бе подписан 4-месечен БКТД за отрасъл „ВиК“. Договорът е с […]
През изминалата седмица бяха подписани два важни за Федерацията документа, а именно – новият колективен трудов […]
Подписан е нов ОКТД за отрасъл “Строителство” между социалните партньори от Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” […]
На 14.07.2020-та година бе подписан новият Браншов колективен трудов договор в дейностите “Събиране, пречистване и доставяне […]
На 21-ви октомври в град София бе подписано ново споразумение за държавни служители и КТД на […]
На 02.05.2018-та година бе подписан новият Браншов колективен трудов договор в дейностите “Събиране, пречистване и доставяне […]
Ha 21-ви юли 2016 г.,  от 15:00 часа в офиса на Българската браншова камара „Пътища” бе […]