1-ви май е ден на работниците! Началото е поставено преди 136 години с невъобразима по мащаб […]
Това заяви вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ и председател на Ф „СИВ“ Иоанис Партениотис по време на […]
Провежда се Федеративен съвет на Ф “СИВ” – “Подкрепа” в град Дряново. На съвета присъстват членове […]
През изминалата седмица бяха подписани два важни за Федерацията документа, а именно – новият колективен трудов […]
Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – “Подкрепа” като сериозна и отговорна организация, защитаваща интересите на българските […]
Подписан е нов ОКТД за отрасъл “Строителство” между социалните партньори от Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” […]
На 14.07.2020-та година бе подписан новият Браншов колективен трудов договор в дейностите “Събиране, пречистване и доставяне […]
Днес отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа. Заедно със Световния Строителен Синдикат (BWI […]
Днес, 21-ви февруари 2020 г., в сградата на КТ “Подкрепа” се проведе втора национална конференция на […]
Днес, 03.02.2020, Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа” отбелязва 30 години от своето основаване. За […]
Федерация „Строителство, Индустрия и Водоснабдяване“ – „Подкрепа“ изразява своето искрено и силно възмущение относно решението на […]