Федерация „Строителство, Индустрия и Водоснабдяване“ – „Подкрепа“ изразява своето искрено и силно възмущение относно решението на […]