Ръководството на КТ „Подкрепа“ разполага с разработвания от Министерството на финансите проект на мерки за ограничаване […]