В София се провежда втори курс на обучение по проект POWER на тема “Предоставяне на нефинансовата […]
Днес, в Созопол се провежда Федеративен съвет на ФСИВ „Подкрепа“. По време на мероприятието беше обсъден […]
Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“: заплатите на хората във ВиК сектора са обидно ниски. Имаме […]
1-ви май е ден на работниците! Началото е поставено преди 136 години с невъобразима по мащаб […]
Това заяви вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ и председател на Ф „СИВ“ Иоанис Партениотис по време на […]
Провежда се Федеративен съвет на Ф “СИВ” – “Подкрепа” в град Дряново. На съвета присъстват членове […]
През изминалата седмица бяха подписани два важни за Федерацията документа, а именно – новият колективен трудов […]
Подписан е нов ОКТД за отрасъл “Строителство” между социалните партньори от Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” […]
На 14.07.2020-та година бе подписан новият Браншов колективен трудов договор в дейностите “Събиране, пречистване и доставяне […]
Днес отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа. Заедно със Световния Строителен Синдикат (BWI […]
Днес, 21-ви февруари 2020 г., в сградата на КТ “Подкрепа” се проведе втора национална конференция на […]