Провежда се Федеративен съвет в град София. На събитието присъстват представители на секциите на Федерацията от […]
На 28.11.2022 г. бе подписан новият ОКТД за отрасъл “Строителство” между социалните партньори от Федерация “Строителство, […]
Провежда се финална конференция по проект Power – „Финансова и нефинансова информация. ЕРС познават ли инструментите, […]
Провежда се Световен Конгрес на работещите в строителния сектор в град Мадрид, Испания. От страна на […]
Провежда се Федеративен съвет в град Созопол. В дневния ред на мероприятието е заложено обсъждане на […]
Вдигането на прага на бедност до 504 лв. означава, че хората, които са под него са […]
Ha 1-ви септември 2022” бе подписан новият БКТД за бранш Пътища между предсавители на синдикалните структури […]
EPSU Youth отбелязват международния ден на младежта с видео-призив за включване на повече младежи в синдикалното […]
На 15.07.2022 г. в град София бе подписан 4-месечен БКТД за отрасъл „ВиК“. Договорът е с […]
Днес, 29.06., в град Люблин, Полша се провежда Финална конференция по проект ECMIN 4.0. По време […]