На 24 януари 2013 г. бе подписан анекс (допълнително споразумение) към Браншовия КТД за системата на […]
Със своя заповед № РД.01-751 от 18 септември 2012 г. министъра на труда и социалната политика […]
За първи път министър на труда и социалната политика в лицето на г-н Тотю Младенов се […]
Новият БКТД за ВиК бранша бе регистриран в ИА „ГИТ“ под № 1 от 17 януари […]
На 10 януари 2012 г. е подписан договорения нов Браншов КТД за ВиК сектора. Договорът е […]
Двата синдиката в бранш „Водоснабдяване и канализация“ – ФСИВ „Подкрепа“ и НБС „Водоснабдител“, депозираха проект за […]
На 11 февруари 2010 г. бе депозирано до министъра на труда и социалната политика инж. Тотю […]
Успешно приключиха преговорите със Съюза на ВиК операторите в България за сключване на нов Браншов КТД, […]
На 18 декември т.г. се проведе третата по ред среща за сключване на БКТД в системата на […]