На 21 ноември 2013 г. ще се проведе първото заседание на преговорните екипи за сключване на […]