На 21 ноември т.г. от 13 часа в офиса на съюза на „ВиК“ операторите в Република […]