Проведе се емпиричното изследване „Тенденции в развитието на професиите и уменията в строителния сектор“. Изследването беше […]