Проведе се в град София кръгла маса на тема “Подобряване на социалния диалох в сектор “Строителство”. […]