Днес, 29.06., в град Люблин, Полша се провежда Финална конференция по проект ECMIN 4.0. По време […]