В София се провежда втори курс на обучение по проект POWER на тема “Предоставяне на нефинансовата информация”. На събитието присъстват представители на партньорите по проекта от България, Македония, Италия, Испания, Нидерландия. Сред темите на мероприятието са доклад за КСО в Хайлдерберг, както и полезна ли е за ЕРС и синдикатите информацията в докладите за корпоративната социална отговорност.

Категория: