Днес, в Созопол се провежда Федеративен съвет на ФСИВ „Подкрепа“. По време на мероприятието беше обсъден проектът за БКТД и последващи действия на Федерацията. Сред другите точки от дневния ред са обсъждане и приемане на предложения за промени в Устава на КТ “Подкрепа”.

Категория: