През изминалата седмица бяха подписани два важни за Федерацията документа, а именно – новият колективен трудов договор съвместно с Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ) за срок от две години и съответното споразумение към него. С подписването на тези два значими документа, в следващите две години запазваме сигурността и стабилността за нашите членове от съответния сектор, защото заедно можем повече в по-добрия синдикат!

 

Документите може да откиете тук: