На 28-ми и 29-ти юни 2021 г. ще се проведе трето виртуално събитие за изграждане на капацитет на тема: „Дигитализация и цифрови умения в рамките на социален диалог“, част от проект „SuSodCo“. Домакини на събитието са Камара на строителите в България (КСБ) и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ (ФСИВ – „Подкрепа”). Предстоящото събитие е разделено на две сесии – семинар и уъркшоп

Първият панел ще се фокусира върху цифровизацията от гледна точка на европейския социален диалог и нейното въздействие върху следните аспекти – заетост, възнаграждения, професионално образование и обучение, условия на труд и конфликти. Вторият панел на семинара, от своя страна,  ще представи обучение по дигитални умения, обхващащо следните теми: ефективно разпространение на съдържание за социален диалог и подходящи канали за разпространение (уебсайтове, социални мрежи, медии и други платформи), дигитален маркетинг, управление на социални мрежи и съвети за писане на съдържание за различни комуникационни канали.

Същевременно е планиран и уъркош, който ще ангажира работодателски организатори и синдикати в интерактивна сесия. Участниците ще бъдат разделени в три международни групи, за да практикуват новопридобитите си умения за писане на съдържание и използване на цифрови инструменти, приложими за социалния диалог.

Проектът „SuSodCo“ е насочен към изграждането на капацитет, насърчаването, разпознаваемостта и взаимното признаване и доверие на партньорите в социалния диалог (СД) в строителната индустрия от партньорските държавите от Централна, Източна и Югоизточна Европа. В рамките на проекта ще бъде разработена секторна платформа за социален диалог в строителството, която ще представя ключови инициативи за СД и европроекти за по-нататъшно разпространение и използване на концепциите, прилаганите методологии, резултати и ефекти, постигнати в ЕС.

Категория: