Провежда се първа среща на изпълнителния съвет по проект “ProSDinWater” в Рим, Италия.

В първия ден от двудневното меропришятие се състоя работна визита на Acea Ato 2 – компания, която управлява интегрираната услуга за водоснабдяване в 96 общини на Рим и провинцията.

 

 

Посещението е част от проекта “ProSDinWater”, насочен към подобряване на социалния диалог във ВиК сектора, в който проект водещата организация е нашата Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа”. По време на визитата колегите бяха посрещнати от Антонио Рицо, мениджър Човешки ресурси; Армандо Зители, Мениджър за каптиране и аддукция; Франческо Приско, регионален мениджър на Acea Ato 2 за Рим.

 

 

 

 

В рамките на втория ден бе проведена среща на Изпълнителния съвет на проекта. На нея присъстват представители на водещата организация – Ф “СИВ” – “Подкрепа”, както и партньорските организации в лицето на македонските ни колеги от SUTKOZ, малтийския синдикат GWU, FEMCA CISL от Италия, Съюза на ВиК операторите в България (СВикОРБ) и ORM – организация на работодателите в Македония.

 

 

 

От страна на нашата Федерация участие взеха заместник-председателят Йордан Йорданов, Федералният секретар Пламена Партениотис и юрист-експертът Десислава Янева. По време на срещата всяка работна група представи национални доклади за съответната държава, показващи ниеото на социалния диалог във ВиК сектора. На базата на тези документи бяха набелязани силни и слаби опорни точки за всяка страна, както и бъдещи стъпки за подобрение нивото на диалога в сферата на водоснабдяването.