Днес в гр. Созопол се проведе отчетно-изборно събрание на Младежката мрежа на ФСИВ-Подкрепа. На събранието бе […]
В дневния ред на мероприятието е заложен отчет на Изпълнителния съвет за периода 22.06.2023 – 27.09.2023, […]