Провежда се младежко обучение на тема “Основи на синдикализма, колективно трудово договаряне и социален диалог” в […]