Провежда се Федеративен съвет в град София. На събитието присъстват представители на секциите на Федерацията от […]