Провежда се Федеративен съвет в град Созопол. В дневния ред на мероприятието е заложено обсъждане на […]