Провежда се Федеративен съвет в град Созопол. В дневния ред на мероприятието е заложено обсъждане на отчет на Изпълнителния съвет за период 16.06.2022 – 26.9.2022; отчет по изпълнение ня бюджета на Федерацията за II-ро тримесечие на 2022 година, както и се обсъжда подготовка за XI Редовна Национална отчетно-изборна Конференция на Ф “СИВ” – “Подкрепа”.

Категория: