Ha 1-ви септември 2022” бе подписан новият БКТД за бранш Пътища между предсавители на синдикалните структури за сектора – Иоанис Партениотис, председател на Ф “СИВ” – “Подкрепа” и Малина Кованджиева, председател на синдикат „Пътно дело” – КНСБ, както и инж. Стефан Чайков, председател на управителния съвет на ББК „Пътища”.

Сканирано копие от документа може да откриете тук: