Днес отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа. Заедно със Световния Строителен Синдикат (BWI […]