На 21-ви октомври в град София бе подписано ново споразумение за държавни служители и КТД на […]