На 02.05.2018-та година бе подписан новият Браншов колективен трудов договор в дейностите “Събиране, пречистване и доставяне […]