Ha 21-ви юли 2016 г.,  от 15:00 часа в офиса на Българската браншова камара „Пътища” бе […]