Ha 21-ви юли 2016 г.,  от 15:00 часа в офиса на Българската браншова камара „Пътища” бе подписан новият БКТД за бранш Пътища между предсавители на синдикалните структури за сектора – Иоанис Партениотис, председател на Ф “СИВ” – “Подкрепа” и Малина Кованджиева, председател на синдикат „Пътно дело” – КНСБ, както и Павел Диковски, председател на управителния съвет на ББК „Пътища”.

 

Сканирано копие от документа може да откриете TYK.

Категория: