Представители на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване”-„Подкрепа” и на КСБ проведоха среща на 27 и 28 януари […]