Със Заповед № РД01-348 от 20.05.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика бе разпростряно прилагането на […]