На 21 ноември т.г. от 13 часа в офиса на съюза на „ВиК“ операторите в Република България започнаха преговорите за нов БКТД за бранш „ВиК“.

Преговорния екип на Ф „СИВ“-„Подкрепа“, съгласно решение на последния федеративен съвет от 27 септември 2013, включваше председателя на федерацията инж. Иоанис Партениотис, зам.председателя г-н Огнян Димов, г-жа Диана Тосева -председател на синд.секция „Подкрепа“ при „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив; г-н Цветелин Христов – председател на синд.секция „Подкрепа“ при „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен; г-н Васил Николов – председател на синд.секция „Подкрепа“ при „ВиК“ ООД, гр. Търговище; г-н Пламен Богданов – представител на синд.секция „Подкрепа“ при „виК“ ООД, гр. Варна; г-жа Цветанка Тенева – председател на фирмена синд.организация „Подкрепа“ при „Софийска вода“ АД; г-жа Мариана Петрова – председател на синд.секция „Подкрепа“ при „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол.

Преди стартирането на същинските преговори по предложения от синдикатите в бранша проект за нов БКТД беше подписана Процедура за водене на преговори за БКТД.

В процеса на преговорите бяха маркирани някои от текстовете от проекта за нов БКТД, по които няма спорове, като за спорните текстове бе определено да бъдат разглеждани след предстоящото Общо събрание на Съюза на „ВиК“ операторите в Република България, което ще се състои на 28 ноември т.г.

Бе договорено второто заседание на преговорните екипи да се състои на 12 декември т.г. в залата за пресконференции на КТ „Подкрепа“, етаж „Мецанин“.

Категория: