За отрасъл „Строителство“ бе договорен и подписан нов колективен трудов договор. Чрез него се запазват всички […]