За служителите от Агенция „Пътна инфраструктура“, които са със статут на държавни служители бе подписано споразумение […]
На 1 август 2012 г. бе подписан нов КТД за работещите по трудов договор в Агенция […]
Между социалните партньори от дейностите на пътното строителство, поддържането, ремонта, консултантските услуги и проектирането на пътища, […]
Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ постигна споразумения със своите социални партньори за МОД 2013 г. Бяха подписани 3 (три) […]