В ИА „Главна инспекция по труда“ вече е регистриран новия ОКТД за заетите в строителството и строителната […]