Европейската федерация на синдикатите в строителството и дърводобива (EFBWW), в която е представен и швейцарския синдикат Униа (Unia), координира създаването на проект, който се финансира от Европейския съюз от началото на 2009 година.

Главната цел на проекта е да осигури достъп до точна и лесноразбираема информация за трудовите условия, засягащи работниците от строителния сектор, които са заети или търсят работа в тази сфера в някоя от европейските държави. В основни линии това се осъществява с помощта на многоезична интернет страница (първоначално на полски и английски, в последствие на румънски, а по-късно и на всички останали важни миграционни езици), а също и отчасти посредством брошури, които биват разпространявани както в родната, така и в избраната чужда държава.

Предоставената информация се отнася за заплащането, работното време, надбавките за извънреден труд, нощен труд и др., удръжките за социални застраховки и данъците.

Също така се дават напътствия и възможности за осъществяване на контакт със синдикалните организации, както и адреси за връзка с нейни членове, които владеят съответният роден език на мигрантите.

Интернет страницата е открита на 15-ти юни 2009 год. по време на пресконференция във Варшава.

Синдикати от 15 държави спомагат за събирането на информацията и поднасянето й в лесноразбираем вид.

Предистория

Както и преди, на много строителни обекти в Европа, съществува опасността от дъмпинг на заплатите и социалните придобивки, за което несъмнено допринася и липсата на информация. За много от трудещите се на строителни обекти мигранти, престоят в чужбина е краткотраен, а информацията на родният им език е труднодостъпна. Голяма част от работниците дори нямат ясна представа, какви са условията на труд и как могат да изискват правата си.

За това проектът ECMIN представлява допълнително средство за осъществяването на искането „една и съща работна заплата – за един и същи труд – на едно и също място” и служи едновременно както за защита на местните, така и на чуждестранните работници.

На сайта на ECMIN – www.ecmin.efbww.org информацията е представена на различни езици вкл. и на български.

За допълнителни въпроси и информация всеки заинтересуван може да се обръща на следния Е-мейл: ecmin@gmx.net