Европейската федерация на синдикатите в строителството и дърводобива (EFBWW), в която е представен и швейцарския синдикат […]