На 7 септември 2010 г. бе подписан новия браншов КТД за работещите в пътното строителство, пътното […]