За трите бранша, обхващащи членовете на Ф“СИВ“-„Подкрепа“ бяха договорени минималните осигурителни доходи за 2011 г. На […]