Анекс към Колективния трудов договор в Националната агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) бе сключен на 2 декември. Съгласно […]
Федерация „СИВ”-„Подкрепа” защити проект по Социално инвестиционния фонд (СИФ), чиято цел е институциализиране и създаване на […]
На 18 декември бе сключен Отрасловия колективен трудов договор за дейностите от стро­и­тел­с­т­во­то, стро­и­тел­на­та ин­дус­т­рия, бла­го­ус­т­ройс­т­во­то, […]